Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
S.C. APARTAMENTE ESTIVAL S.R.L. – HOTEL AMARIS – EFORIE NORD

 

Următorul document, constituie nota de informare cu privire la toate activitățile desfășurate de către S.C. APARTAMENTE ESTIVAL S.R.L. – HOTEL AMARIS EFORIE NORD în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.

     Datele de identificare ale operatorului

     S.C. APARTAMENTE ESTIVAL S.R.L. – HOTEL AMARIS EFORIE NORD este o companie specializată în servicii hoteliere, CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, cu sediul social în Eforie Nord, str. Dorobanți nr. 1D, jud. Constanța, România, fiind înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J13/1613/2017, având Cod Unic de Înregistrare  RO 37634945.

    Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

    Colectăm următoarele date:

    – date necesare efectuarii unei rezervari (nume, prenume, oras, adresa, tara, numar de telefon, adresa de email);

    – datele necesare procedurii de check-in (număr de ordine și carte de identitate/pașaport, data nașterii, adresa de domiciliu etc.) conform legislației în vigoare;

    – datele necesare efectuarii platii la plata cu cardul bancar (tip, numar, detinator card, data expirarii, cod de securitate), prin transfer bancar (cont bancar client, banca la care este deschis contul) sau numarul si seria biletului de vacanta in cazul pe care le plătiți cu tichete/carduri de vacanță;

    – codul de rezervare al cazarii dumneavoastra;

    – datele colectate de pe cardurile de acces (ora de check-in, ora de check-out);

datele pe care le-ați transmis prin e-mail sau telefon;

    – datele necesare pentru angajare (nume, prenume, adresa, adresa de email, telefon, CV, detalii despre educatie si formare, calificari).

    Colectarea datelor se face folosind:

    – formular de contact dacă ne contactați;

    – formularul de rezervare online a camerei dacă rezervați o cameră prin site-ul nostru;

    – formular de cazare – formular de anunț de sosire și plecare (check-in online; check-in recepție);

    – forma de plata cu card bancar sau card de vacanta;

    – furnizarea/utilizarea de servicii suplimentare;

    – carduri de acces;

    – formularul de cerere de angajare;

   – prin e-mail/telefon/rețele sociale (Facebook, Instagram) dacă ne contactați;

    Formular de contact

    Când ne contactați prin intermediul formularului de contact, păstrăm formularele de contact trimise pentru o anumită perioadă de timp (maximum 24 de luni) pentru a servi clienții, dar nu folosim informațiile transmise în acestea în scop de marketing și nici nu introducem adresa din campanii. newsletter fără acordul dumneavoastră.

    Formular de rezervare

    Când efectuați o rezervare prin formularul de rezervare, păstrăm datele transmise pentru o anumită perioadă de timp (maxim 24 de luni) pentru a servi clienții și legislația în vigoare, dar nu folosim informațiile transmise în acestea în scop de marketing , nici nu introducem adresa în campaniile de newsletter fără acordul dumneavoastră.

    Formular online de cazare

    Când stați la proprietatea noastră, puteți face check-in online. Colectăm următoarele date personale – conform H.G. nr. 237/2001 (nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, data nașterii, locul nașterii, adresa de domiciliu, cetățenia, adresa de e-mail, număr de telefon, scopul călătoriei în România) atunci când utilizați serviciul de cazare online și când stați în proprietatea noastră.

    Prin utilizarea formularului de plată

    Datele cardurilor bancare (titular, cont, numar card, data expirarii, cod CV) inregistrate cu ocazia efectuarii rezervarilor sau a serviciilor suplimentare vor fi folosite numai in scopul declarat si timpul necesar exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor. . Toate detaliile cardului de credit sunt criptate atunci când sunt trimise la hotel. Detaliile cardului de credit sunt stocate de hotel numai în scopul colectării și garantării rezervării.

   Prin e-mail

    Atunci când ne contactați prin e-mail, păstrăm datele trimise pentru o anumită perioadă de timp (maximum 24 de luni) pentru a servi clienții, dar nu folosim informațiile transmise în acestea în scopuri de marketing și nici nu introducem adresa în campanii de buletine informative fără acordul dumneavoastră.

    Rezervare prin Pynbooking

Când rezervați o cameră prin intermediul site-ului nostru, datele dumneavoastră sunt partajate cu PynBooking, software-ul nostru online de gestionare și rezervare.

    Rezervare prin Booking.com

Când rezervați o cameră prin Booking.com, primim toate informațiile pe care le-ați completat personal pe site-ul lor, cu excepția adresei dvs. de e-mail private.

    Rezervare prin Travelminit.ro

Când rezervați o cameră prin intermediul site-ului travelminit.ro, primim toate informațiile pe care le-ați completat personal pe site-ul lor, cu excepția adresei dumneavoastră de e-mail private.

    Dacă sunteți un potențial angajat

Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dumneavoastră precum și orice alte informații transmise împreună cu CV-ul (prin utilizarea formularului de pe pagina Cariere, e-mail sau telefonic) și/sau în interviurile pe care le-ați prezentat.

    Dacă sunteți angajat sau alt tip de colaborator

    Pentru incheierea contractului de munca cu noi solicitam conform legii urmatoarele date personale (nume, prenume, domiciliu, data si locul nasterii, numarul si seria actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar, cazier fiscal, CV-uri). , certificat medical etc.)

   Supraveghere video

    Camerele de supraveghere pot captura sau înregistra, de asemenea, imagini ale vizitatorilor în locuri publice (cum ar fi intrările de hotel sau restaurant sau recepție).

     S.C. APARTAMENTE ESTIVAL S.R.L. – HOTEL AMARIS EFORIE NORD reprezintă entitatea care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Aceste date pot fi cel mai adesea: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, data sosirii, data plecării, CNP, Seria și nr. act de identitate și vor fi primite și prelucrate în diverse situații, precum: realizarea unei rezervări, înregistrarea unei cazări, informarea privind ofertele noastre sau realizarea unor materiale de marketing; – în aceste ultime două situații numai dacă vom avea consițământul/acordul dumneavoastră în acest sens. 

     De asemenea, dorim să fiți informați și asupra faptului că datele personale cu care lucrăm pot proveni direct de la dumneavoastră (dacă faceți o rezervare, de exemplu), de la un terț (în cazul în care vă opriți asupra serviciilor noastre prin intermediul unei agenții de turism) sau din activitățile pe care le desfășurați pe timpul șederii în cadrul hotelului nostru (dacă vom avea acord din partea dumneavoastră să realizăm anumite materiale de reclamă, marketing și publicitate).

     Ceea ce ne îndreptățește să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal este, în primul rând, necesitatea încheierii și executării contractului de prestări servicii; – în lipsa oferirii și utilizării datelor personale neputând exista un astfel de contract. 

     Important de avut în vedere este că oricând ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@amariseforie.ro dacă doriți să luați legătura cu noi privitor la prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

     Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

     In calitate de operator de date cu caracter personal, S.C. APARTAMENTE ESTIVAL S.R.L. – HOTEL AMARIS EFORIE NORD prelucrează datele d-voastră în conformitate cu tipul de activități conform clasificării CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată. 

     S.C. APARTAMENTE ESTIVAL S.R.L. – HOTEL AMARIS EFORIE NORD prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate și manuale, în scopul procesării înregistrării clienților, a solicitărilor acestora și a îndeplinirii următoarelor servicii și activități, după caz:

 • executarea cererilor de rezervare, prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate de Societate (telefon, email, recepție, website, booking etc);
 • oferirea și prestarea de servicii hoteliere de cazare, alimentație publică și de agrement;
 • procesarea comenzilor și a contractelor, informarea asupra stării comenzilor și serviciilor oferite; 
 • cazare și efectuarea formalităților de plată;
 • facturarea serviciilor de cazare și a altor servicii conexe, întocmirea situațiilor contabile și a declarațiilor fiscale;
 • decontarea de către unitățile contractante a voucherelor de vacanță;
 • realizarea de informări, rapoarte de gestiune pentru procesare internă în scopul gestionării activității societății, în scopul urmăririi și monitorizării cazărilor/vânzărilor;
 • realizarea de rapoarte/analize obligatorii cerute de I.N.S. (realizarea evidenței statistice cu privire la numărul de turiști, a capacității de cazare și alți indicatori specifici serviciilor de cazare);
 • asigurarea securității și integrității bunurilor și valorilor turiștilor și ale operatorului;
 • soluționare cereri, întrebări, reclamații ale clienților;
 • Prezentarea pe site-ul web sau pe site-urile de socializare ale companiei noastre de imagini/video din cadrul unor evenimente sau de materiale de promovare având ca participanți, printre alte persoane, și oaspeții hotelului nostru.
 • alte activități conexe, conform obiectului de activitate.

    Actele normative care reglementează activitățile și obligațiile de care suntem ținuți a le respecta în calitate de prestator de servicii de cazare sunt următoarele:

 • HG nr. 237/2001 pentru aprobarea normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, republicată;
 • O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism din România;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţiei persoanelor, cu modificările si completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr. 290/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • H.G. nr. 839/2006, privind forma și conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinţei si ale cărţii de imobil;
 • orice alte acte normative în vigoare cu incidență în domeniul de activitate al societății.

     În activitatea noastră, vom respecta cu strictețe prevederile Regulamentului 679/2016, cu accent deosebit pe următoarele articole: art. 5 – Principiile prelucrării, art. 6 – Legalitatea prelucrării, art. 7 – Condiții privind consimțământul, art. 8 – Condiţii aplicabile în ceea ce priveşte consimţământul copiilor în legătură cu serviciile societăţii informaţionale, art. 9 – Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal, art. 32 – Securitatea prelucrării și ale art. 13 la 22 – Privind drepturile dumneavoastră/persoanelor vizate.

      Practicile noastre privind protecția datelor sunt conforme cu legislația aplicabilă . Cu toate acestea, dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei politici privind protecția datelor nu sunt acceptabili pentru dumneavoastră, aveți posibilitatea să ne comunicați obiecția dvs. la adresa contact@amariseforie.ro.

      Hotel Amaris are obligația legală de a înregistra persoanele care vin să se cazeze în hotelul nostru. Pentru acest lucru sunt necesare datele cu caracter personal. Persoanele care se vor caza vor completa la recepție formularul „Fişă de anunţare a sosirii şi plecării“ conform H.G. nr. 237/2001, publicată in M. Of. nr. 92/22.02.2001. Completarea acesteia este realizată de către dvs., Hotel Dunărea având doar rolul de a verifica autenticitatea și exactitatea datelor.

      Conform acestei Norme, Fișa de anuțare a sosirii și a plecării cuprinde: numele și prenumele turistului, data nașterii, domiciliul, data sosirii, data plecării, Seria și nr. act de identitate, semnătura turistului și a recepționierului.

    Durata stocării datelor

     H.G. nr. 237/2001  Art. 2: 

     ,,(10) Copiile de pe fişele de anunţare a sosirii şi plecării, grupate în acelaşi mod ca şi originalele, rămân la structurile de primire turistice, cu termen de arhivare 5 ani.”

      Conform art. 5 din Legea 190/2018, înregistrările video nu vor fi păstrate mai mult de 30 de zile.

      De asemenea, este bine să știți faptul că datele dvs. de bază vor fi păstrate pe întreaga durată a realizării contractului.

      Datele d-voastră din evidențele contabile vor fi păstrate în conformitate cu reglementările legale specifice în domeniu și în conformitate cu prevederile Legii nr. 16 din 1996 privind Arhivele Naționale.

      ,,Art. 2 al (6) din Normă prevede:

      (6) Fișele de anunțare a sosirii și plecării, completate și semnate de turiștii cazați, se preiau, împreună cu actele de identitate, de către recepționeri, care sunt obligați să confrunte datele din fișe cu cele din actul de identitate, să semneze fișele pentru confirmarea completării corecte a acestora și să restituie imediat actele de identitate turiștilor.” 

      Totodată, în acest proces are loc și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru furnizarea, facturarea și plata serviciilor prestate. 

      În conformitate cu prevederișe Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare:

     ,,Art. 26. – Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

    (1) Fiecare voucher de vacanță pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde, cel puțin, următoarele mențiuni:

 1. a) emitentul și datele sale de identificare;
 2. b) valoarea nominală a voucherului de vacanță;
 3. c) angajatorul și datele sale de identificare;
 4. d) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță;
 5. e) spațiu destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat și aplicării ștampilei unității afiliate;
 6. f) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță;
 7. g) interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea voucherului de vacanță și valoarea pachetului de servicii utilizat de către titularul voucherelor de vacanță;
 8. h) interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate;
 9. i) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

     (2) Fiecare voucher de vacanță pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), f), h) și i), precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță sunt înscrise pe voucherul de vacanță pe suport electronic sau stocate într-un alt mod în acesta.

     Destinatarii datelor dumneavoastră

      Datele colectate sunt destinate prelucrării de către operatorul de date și împuterniciții acestuia (furnizor program contabilitate/facturare, mentenanța IT, găzduire site, etc), fiind transmise numai în scopul executării obligațiilor legale ale acestora către autoritățile statului îndreptățite prin lege, respectiv A.N.A.F., M.A.I., Ministerul Turismului, I.N.S. sau alte autorități competente de control, dacă este cazul.

      Transferul datelor in strainatate

      Nu transferăm datele d-voastră în străinătate.

     Sursa datelor cu caracter personal

     Datele cu caracter personal pot fi obținute din următoarele surse:

     (a) direct de la dvs. atunci când: solicitați oferte, rezervări sau atunci când vă prezentați la recepția hotelului pentru înregistrarea în vedere cazării;

      (b) prin activitățile pe care le desfășurați în timpul perioadei cât beneficiați de serviciile oferite, cum ar fi: poze, în cazul evenimentelor sau al realizării materialelor de promovare, istoricul conversațiilor prin intermediul diverselor canale de comunicație (mail, social media, etc);

     (c) de la terți, cum ar fi în cazul în care primim datele dvs. personale de la terții care transmit raspunsurile la solicitările dvs de oferte).

     Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

     Temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise în prezenta notificare sunt:

     (i) executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract de prestări servicii în domeniulserviciilorhoteliere;

     (ii) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

     (iii) interesele noastre legitime în conformitate cu dispozițiile legale privind confidențialitatea datelor;

     (iv) consimțământul dvs.

     Dorim să vă precizăm că în cazurile (i) și (ii), în lipsa datelor cu caracter personal necesare finalizării contractului respectiv, va fi imposibilă încheierea acestuia.

     În cazul în care Hotel Dunărea este obligat de un act normativ (lege, regulament, decizie) ordonanță sau hotărârea judecătorească să comunice date cu caracter personal, conformarea va fi îndeplinită fără informarea sau acordul persoanei vizate.

     Partajarea datelor

     Pynbooking 

     Dacă rezervați prin site-ul nostru, datele dumneavoastră personale vor fi partajate cu PYNBOOKING NET SRL, Str. Decebal, Nr. 12, Bucuresti. Pentru mai multe detalii puteți citi Politica de confidențialitate Pynbooking.

    Booking.com

    Dacă rezervați prin platforma Booking.com, datele dumneavoastră personale vor fi partajate cu Booking.com B.V., cu adresa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Olanda, compania care operează site-ul booking.com. Politica de confidențialitate Booking.com

    Travelminit.ro 

    Dacă rezervați prin platforma travelminit.ro, datele dumneavoastră personale vor fi partajate cu TRAVELMINIT INTERNATIONAL SRL, având sediul social la adresa 400267 Cluj-Napoca, Str. Statie, Nr. 21, in Liberty Technology Park, bloc D, intrare D1, birou 1B, Jud. Cluj, Romania, CUI RO38869249; proprietarul domeniilor travelminit.ro, travelminit.com și travelminit.hu. Politica de confidențialitate Travelminit.

    Euplătesc 

    Dacă rezervați și plătiți cu cardul online, datele dumneavoastră personale vor fi partajate cu EuroPayment Services SRL, cu adresa în Str. Ion Câmpineanu 11, Bl. Uniune, etaj 8, Sector 1, București, 010031, România, societate care operează procesatorul de plăți Euplătesc. Informațiile cardului de credit sunt colectate de Euplătesc și sunt gestionate conform politicii de confidențialitate a companiei. Pentru mai multe detalii puteți citi Politica de confidențialitate a Euplătesc.

    Edenred. 

    Dacă plătiți sejurul cu tichete de vacanță Edenred, datele dumneavoastră sunt partajate cu furnizorul de servicii conform politicilor de confidențialitate. Pentru mai multe detalii puteți citi Politica de confidențialitate Edenred.

     Sus/Up România

     Dacă plătiți pentru șederea dumneavoastră la S.C. APARTAMENTE ESTIVAL S.R.L. – HOTEL AMARIS EFORIE NORD cu Vouchere de vacanță Up România, datele dumneavoastră sunt partajate cu furnizorul de servicii în conformitate cu politica de confidențialitate. Pentru mai multe detalii puteti citi Politica de confidentialitate Up Romania.

     Sodexo 

     Dacă plătiți șederea la S.C. APARTAMENTE ESTIVAL S.R.L. – HOTEL AMARIS EFORIE NORD cu tichete de vacanță Sodexo Turist Pass, datele dumneavoastră sunt partajate cu furnizorul de servicii conform politicilor de confidențialitate. Pentru mai multe detalii, puteți citi Politica de confidențialitate Sodexo România.

     Facebook. 

     Toate funcțiile sociale și serviciile Facebook și Instagram disponibile pe site-ul nostru sunt guvernate de Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Facebook. Pentru mai multe detalii puteți citi Politica de confidențialitate Facebook.

    Marketing prin e-mail.

     În urma rezervărilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervare, dar și prin toate formularele de pe site, S.C. APARTAMENTE ESTIVAL S.R.L. – HOTEL AMARIS EFORIE NORD colectează adrese de email, dar le păstrează confidențiale, pentru a vă trimite newslettere despre noutăți și oferte, oferind totodată opțiunea. pentru a vă dezabona prin fiecare newsletter. Vă asigurăm că adresele de e-mail pe care le utilizați pe acest site nu vor fi înstrăinate unor terți.

      Securitatea datelor

     Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementăm măsuri de securitate fizică, IT și organizaționale, rezonabile și adecvate, pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.

      Informațiile pe care le furnizați prin intermediul platformelor online vor fi transmise ulterior, în formă criptată, folosind protocolul SSL (Secure Socket Layer) pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a datelor de către terți. Puteți identifica acest aspect prin faptul că în bara de stare a browserului dvs. apare simbolul unui lacăt închis, iar adresa URL începe cu „https“.

     În vederea îmbunătățirii măsurilor prezentate în actuala Politică de protecție a datelor cu caracter personal, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actuale și relevante pentru utilizarea dorită, iar modificările ce vor surveni vor fi descrise în versiunea actualizată.

     Hotel Amaris va testa și revizui periodic eficiența măsurilor pentru a proteja datele față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept.

     Furnizarea de informații personale de către dvs. este în întregime voluntară și aveți dreptul să nu furnizați informații personale.

     Dacă aveți nevoie de asistență pentru accesarea, actualizarea, corectarea sau ștergerea informațiilor personale sau dacă nu mai doriți serviciile noastre, puteți trimite oricând o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: contact@amariseforie.ro.

     În rândul măsurilor organizatorice luate de către organizația noastră și care garantează siguranța prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal vă informăm că am aprobat următoarele proceduri: Procedura privind protecția datelor cu caracter personal, Procedură privind apărarea drepturilor persoanelor vizate, Procedura privind managementul incidentelor de securitate. Acordăm o atenție deosebită procesului de instruire a angajatilor proprii și a persoanelor împuternicite de operator și a angajaților acestora, în sensul respectării normelor GDPR și conștientizării importanței acestora. 

     În cazul în care noi, în calitate de operator, colaborăm cu un alt operator în prelucrarea datelor cu caracter personal, garantăm încheierea în mod legal și transparent a unui acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conținutul căruia este explicată pe larg divulgarea datelor cu caracter personal către celălalt operator, totul realizându-se în condiții care să asigure protecția prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. 

     Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal

     S.C. APARTAMENTE ESTIVAL S.R.L. – HOTEL AMARIS EFORIE NORD își rezervă dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor cu caracter personal oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative acestea se vor reflecta în timp util în versiunea actualizată a acestui document.

     Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai nouă versiune a acestui document.

     Drepturile dumneavoastră/persoanei vizate

     În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Procedură, fiecare persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

     – Dreptul la informare (art. 13 și art. 14 din Regulament);

     – Dreptul de acces cu privire la informațiile deținute și referitoare la cei cărora le-au fost dezvăluite (art. 15 din Regulament);

     – Dreptul la rectificarea datelor (art. 16);

     – Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17);

     – Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);

     – Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);

     – Dreptul la opoziția prelucrării datelor (art. 21);

     – Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22);

     – Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77), respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere și Protecție a Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), b-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București România, email: anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40.318.059.211, +40.318.059.212, cabinet președinte +40.318.059.220 și fax +40.318.059.602.

     – Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorităţi de supraveghere/dreptul de a se adresa instanței de judecată (art. 78).

     Pentru a vă putea exercita drepturile menționate anterior, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată către: contact@amariseforie.ro sau prin poștă la adresa: Hotel Amaris, str. Dorobanților nr. 1D, Eforie Nord, jud. Constanța, tel 0720/102.100.

 

Call Now